Home Junta Local 2010

Buttletí

Nom...:

E-mail:

Junta Local 2010

Contactes
Nom Cognoms Càrrec 2010 Foto
Judith            Pizarro Castellnou            Presidenta            foto
Oriol             González Leon            Past-president            foto
Xavier            Bielsa Carré            Assessor Legal            foto
Agustí            Becerra Milà            VP de Promoció Empresarial i Professional           
Enric             Martínez Romero            VP Comunicació           
Esther            Fresquet            VP Patrocinis / Secretaria General            foto
Núria            Sicart            VP Formació           
Victor             Monreal Descarrega            VP Executiu            foto
 

Segueix-nos

TwitterJCI EC 2011

JCIBOOK.NET