Home Junta Local 2009

Buttletí

Nom...:

E-mail:

Junta Local 2009

Contactes
Nom Cognoms Càrrec 2009 Foto
Oriol             González Leon            President            foto
Daniel            Miravet Arnau            Assessor Legal            foto
Victor             Monreal Descarrega            Secretari General            foto
Xavier            Bielsa Carré            Past-president            foto
Enric             Rion Salla            VP Promoció Empresarial i Professional           
Esther            Fresquet            VP Patrocinis            foto
Gerard            Cots Prades            VP Internacional            foto
Judith            Pizarro Castellnou            VP Formació / VP Comunitat            foto
 

Segueix-nos

TwitterJCI EC 2011

JCIBOOK.NET